בטיחות מעל הכול, תקנות הבטיחות לעבודה בגובה וחשיבותן

בטיחות מעל הכול, תקנות הבטיחות לעבודה בגובה וחשיבותן

עבודה בגובה היא עבודה מסוכנת ולכן יש להיערך לכך בהתאם לתקנות שפורסמו על ידי משרד התעסוקה. חברת במרומיו מקפידה על מילוי כל הוראות החוק למען בטיחות עובדיה בפרויקטים השונים ברחבי הארץ.

הגדרות של עבודות בגובה

בטיחות בניקוי בגובהעבודה המתבצעת בגובה באמצעות גלישה או טיפוס על תרנים, חייבת להתבצע תוך שימוש ברתמות בטיחות הנקשרות בצד אחד לעובד ובצד השני לנקודת עיגון או קו עיגון מעל המבנה.

על קו העיגון האנכי, יש להתקין בולם נפילה מונחה במקרה של תקלה ברתמת הבטיחות.

על הרתמה מותקן בולם נפילה נסוג בעל יכולת מתיחה וכיווץ של אמצעי הקשירה וזאת כדי שיהיה חופש תמרון במהלך העבודה, העובד יוכל לנוע בחופשיות מנקודה לנקודה.

תפקידו של הבולם הוא לעצור נפילה מגובה רב במקרה של תקלה.

חבל תילוי ואבטחה שמוצמדים לכל עובד, הם חבלים התואמים את תו התקן שעימם גולשים בסנפלינג.
עמדת העבודה בגובה רב היא בימה מתרוממת ניידת המאפשרת לעובדים לעמוד באופן יציב על משטח העבודה ולנוע באופן בטיחותי מקומה לקומה על פי הצורך.

העובדים בגובה רב נקראים גולשי בניין. כל אחד מהם עבר הכשרה מקצועית לעבודה בגובה רב והוא בעל תעודת הכשרה המאשרת לו לעסוק בכך. אדם שלא עבר הכשרה זו ולא צלח את הבחינות בתום ההכשרה אינו מורשה לבצע עבודות בגובה רב.

כל גולשי הבניין, מדריכי העבודה בגובה, מטפסי תרנים ומנהלים מקצועיים רשומים בפנקס המנוהל על ידי המפקח הראשי השייך למשרד התעסוקה.

פרויקט המתבצע באמצעות סנפלינג

קבלן המעסיק עובדים בעבודה בגובה רב, נדרש לרכוש את כל אמצעי הזהירות וההגנה שנקבעו בחוק עבור כל אחד מעובדיו.

רתמת גוף מלאה לבלימת נפילתו של העובד שחוברה אליה תת מערכת. ישנן כמה אפשרויות מוצעות וכל קבלן בוחר לרכוש אחד מהן:

  • אבטחה צירית גמישה או קשיחה עם אמצעי קשירה המחובר לקו עיגון אנכי או אופקי
  • בלימת נפילה מרחבית עם אמצעי קשירה המשולב בסופג אנרגיה או בולם נפילה נסוג
  • בלימת נפילה גמישה עם שני אמצעי קשירה תקניים, אשר יחוברו לרתמה באמצעות סופג אנרגיה אחת
  • כמו כן, אנו רוכשים מערכת למניעת נפילה, המונעת את נפילתו של העובד מעבר למשטח או לבור ומערכת מיקום ותמיכה המבטיחה את יציבותו של הגולש על המשטח כשידיו חופשיות לביצוע העבודה.

ציוד מגן אישי

ניקוי חלונות בסנפלינגלכל גולש מוצמדת ערכת תליה המאפשרת לו לעבוד באופן אנכי כשהוא מוחזק על ידי חבלי תליה ומאובטח בדרכים שנקבעו.

אולי יעניין אותך גם:

הוראות הבטיחות על עבודה בגובה

הוראות הבטיחות מתייחסות לכל עבודה המתבצעת מעל משטח עבודה כשלא קיים בו מעקה תקני או גידור, כשעל העובד להטות את גופו ביותר מ – 45 מעלות מעבר למעקה או לגדר כדי לבצע את העבודה.

הכשרה מקצועית ייעודית

עובדים המעוניינים לעסוק בעבודה בגובה רב חייבים לעבור קורס הכשרה מקצועית, המקנה להם ידע רב בכל הקשור לסוג זה של עבודה:

  • הכרת הציוד ובדיקתו
  • זיהוי סיכונים מנפילות במהלך העבודה
  • עקרונות ההרכבה של נקודות העיגון
  • הכשרה לעבודות הייחודיות המתבצעות בגובה רב לבוגרים בלבד

תיאום עבודה בגובה רב

כל פרויקט מצריך את קבלת אישורו של המפקח מטעם משרד התעסוקה. המפקח בוחן את פרטי הפרויקט המוצע, פרטי החברה המבצעת, אמצעי הבטיחות הקיימים ברשותה ומצב הכשרת העובדים שלה ואת המידע על המבנה. לאחר מכן הוא מקבל החלטה אם לאשר את ביצועו של הפרויקט על פי הדרישה או שהוא מעביר לקבלן המבצע בקשה למילוי התניות כלשהן שרק לאחר ביצוען תאושר העבודה.
חברת במרומיו, מייחסת חשיבות רבה לנושא הבטיחותי והוא מיושם בכל הפרויקטים שלנו.

תוכן עניינים

מאמרים נוספים

גלילה לראש העמוד
050-2132700 דילוג לתוכן